Loading...
AdBlue lösning

AdBlue lösning

 

I SCR systemet ingår förutom katalysator bland annat en doseringspump, NOx-sensor och en egen styrenhet. Vid fel på någon av komponenterna skickar SCR-systemets styrenhet en signal till instrumenthuset och, när en eventuell tidsfrist gått, även till motorstyrenheten. När detta sker stryps maximalt effektuttag, dvs. lastbilen går med reducerad effekt och med ett icke fungerande SCR-system.

Vi arbetar konstant för att hitta nya lösningar inom området för AdBlue. Redan nu erbjuder vi lösningar som ökar framkomligheten och motverkar att era fordon går ner i reducerad effekt.

Det finns alltid en lösning, tveka inte att kontakta oss.

KONTAKTA OSS

MOTOROPTIMERINGAVGASKONVERTERINGADBLUE LÖSNING

Avgaskonvertering

Du vet väl att vi har avgaskonvertering till de flesta tunga fordon?

Motoroptimering

Du vet väl att vi optimerar andra fordon?