Loading...
PROCAT™ diesel oxidation catalyst systems (DOC)

PROCAT™ dieseloxidation katalysatorsystem (DOC)

PROCAT™-system från Proventia är pålitliga och underhållsfria lösningar för maskiner och fordon som är verksamma i miljöer där det är krav på lägre utsläpp. PROCAT™-system är konstruerade med hjälp av katalysatorteknologi som bygger på dieseloxidation, en teknologi som effektivt reducerar utsläpp av såväl kolväte och kolmonoxid som lösliga organiska fraktioner av luftburna partiklar med upp till 20 %.

KONTAKTA OSS

MOTOROPTIMERINGAVGASKONVERTERINGADBLUE LÖSNING

Kolla på video

Funderar du på att uppgradera ditt eller ditt företags fordon?
Kontakta oss redan idag.

Tel. 0317240140

Hur fungerar det?

I system från PROCAT™ DOC oxideras utsläppen av såväl kolväte och kolmonoxid som luftburna partiklar till koldioxid (CO2) och vatten (H2O) med hjälp av en katalysator som är belagd med ädelmetall.

Katalysatorns funktion bygger på driftcykeln och temperaturförhållandena vid användning. System i serien PROCAT™ pDPF, också kända som flödesfilter, använder sig utav en speciell folie i korrugerad metall som kan fånga upp partiklar och med hjälp av kväveoxid oxideras sedan partiklarna. pDPF-systemen ger en minskning av luftburna partiklar på 20 % – 40 %.

Nyckelfunktioner

  • Underhållsfria system för områden med krav på lägre utsläpp.
  • Klarar av olika typer av bränslen.
  • Anpassningsbar till olika driftsförhållanden och typer av körning.
  • Lång hållbarhet.
  • Hög driftsäkerhet.
  • Inbyggd ljuddämpare.
  • Enkel att montera

Kan kombineras med andra lösningar, så som SCR-system och DPFs