Loading...
Proventia PROCARE™ Drive för övervakning av utsläpp från körning

Proventia PROCARE™ Drive för övervakning av utsläpp från körning

För realtidsövervakning av kväveoxid-utsläpp har vi utvecklat systemet Proventia PROCARE™ Drive. Med hjälp av detta webbaserade verktyg kan ett fordons system för behandling av utsläpp, speciellt SCR och minskning av kväveoxid, övervakas. PROCARE™ Drive håller koll på fordonet och kan på så vis tillhandahålla information i realtid om kväveoxid-utsläpp och reningsprestanda. Informationen är sedan tillgänglig online, alla tider på dygnet.

Proventia PROCARE ™Drive hjälper åkerier att hålla koll på och minimera de risker som är kopplade till ett fordons utsläppssystem och förbättrar möjligheten att övervaka och rapportera information om utsläpp, allt via en smidig enhet. Dessutom erbjuder PROCARE ™Drive positioneringsspårning vilket ger fordonets position på karta i realtid, medelhastighet och totalt antal körda kilometrar. Alla den data som samlas in överförs automatiskt till en molnlagringstjänst som är unik för varje kund. All data kan sedan enkelt exporteras för vidare användning, till exempel för rapportering till myndigheter.

KONTAKTA OSS

MOTOROPTIMERINGAVGASKONVERTERINGADBLUE LÖSNING

Kolla på video

Funderar du på att uppgradera ditt eller ditt företags fordon?
Kontakta oss redan idag.

Tel. 0317240140

Hur fungerar det?

Proventia PROCARE™ Drive består av en kontroll som installeras i ett fordons CAN-bus samt webbverktyget Proventia PROCARE™ Drive.

Webbverktyget är tillgängligt från vilken PC, surfplatta eller smartphone som helst och med en internetuppkoppling är det möjligt att när som helst undersöka statistik för ditt fordons eller din fordonsparks kväveoxid-prestanda. Via enheten ges tillgång till realtidsinformation om kväveoxid, temperatur på avgasutsläpp och mottryck. I tillägg finns information om nivåer, temperaturer och användningsmängd av AdBlue® för en hel fordonspark.
Det är också möjligt att se på ett specifikt fordons behandling av avgasutsläpp i olika delar av dess dagliga körrutin. Lägg därtill positionering med GPS och 3G-teknologi så kan du med hjälp av Proventia PROCARE™ Drive alltid få den senaste informationen om var dina fordon är och hur mycket kväveoxid de släpper ut.

Nyckelfunktioner

 • Övervakning av kväveoxid och utsläppsprestanda dygnet runt.
  • Information om kväveoxid, temperatur på avgasutsläpp samt mottryck i realtid.
  • Nivå, temperatur samt användningsmängd av AdBlue®.
 • Automatiserade varningar för DPF- och SCR-systemdrift
  • Ger varningar om behov för DPF-underhåll.
 • Positionering online dygnet runt.
 • Fordons positioner visas samtidigt på karta.
  • Genomsnittlig hastighet, totalt avstånd i kilometer.
 • Automatisk, trådlös överföring av fordonsdata till en molnlagringstjänst som är unik för kunden.
  • Enkel dataexport för rapportering.
  • Enkel tillgång för åkerier och transportmyndigheter.