Loading...
NOxBUSTER®

NOxBUSTER® DPF +SCR – avgasreningssystem för tunga fordon

Proventias integrerade mobile Noxbuster scr-system (selective catalytic reduction) är ett enkelt sätt att minska NOx-utsläppen. Med hjälp av ett dieselpartikelfilter (DPF) som är integrerat i systemet rengör systemet dieselmotorn från fina partiklar samt CO- och HC-utsläpp. Genom mobile Noxbuster scr systemet med dieselpartikelfilter minskar utsläppen från dina Euro 2 eller 3 fordon  till EURO 5 gränsvärdena.

Det finns idag kompletta lösningar till de flesta fabrikat och modeller på marknaden mellan ca 160-415 kW, och även till maskiner i känsliga miljöer och slutna utrymmen som till exempel vid gruvdrift.

Hur fungerar Mobile NOxBUSTER®?

I SCR-tekniken används lösningen AdBlue® och en katalysator så att kväveoxiderna kan omvandlas till ofarlig kvävgas och vattenånga. SCR-styrenheten övervakar kontinuerligt NOx –halten i avgaserna och doserar en lämplig mängd AdBlue® -lösning för avgasflödet så att NOx -utsläppen minskar.

Vi planerar systemet så att det lämpar sig för det aktuella fordonet och integrerar de nödvändiga komponenterna i systemet: AdBlue®– tankarna och rören samt tilläggsutrustningen, såsom oxidationskatalysatorerna(DOC) eller dieselpartikelfiltren (DPF).

Bevisade resultat i utsläppstester under riktig körning

Noxbuster har testats enligt WHVC (World Harmonized Vehicle Cycle) med enastående minskningar av mängden NOx, så att EURO utsläppskraven uppfylls i riktig stadskörning. Utsläppstester under körning med ett portabelt utsläppsmätsystem (PEMS) av en oberoende testorganisation har bekräftat laboratorietesterna.

Specifikationer och fördelar med NOxBUSTER®

 • För tunga fordon och maskiner mellan 70 – 450 kW
 • NOx reduktion över 80%
 • PM reduktion över 90% med DPF
 • Modellanpassade system finns att tillgå för en mängd olika buss/lastbils fabrikat och modeller
 • Stor minskning av NOx  även vid låga avgastemperaturer (150–200 ˚C)
 • Fungerar med vanlig AdBlue®, ingen ytterligare utrustning behövs
 • Bättre teknik för ureablandning innebär att mer urea kan sprutas in vid låga temperaturer – inga avlagringar
 • Avancerad isoleringsteknik håller kvar värmen i systemet och ger bättre SCR-funktion
 • Låg yttemperatur, ingen risk att andra känsliga motordelar påverkas
 • Fungerar vid arktiska temperaturer
 • Ca 20 fordon kan eftermonteras till priset av ett nytt fordon

noxbuster

KONTAKTA OSS

MOTOROPTIMERINGAVGASKONVERTERINGADBLUE LÖSNING

Kolla på video

Funderar du på att uppgradera ditt eller ditt företags fordon?
Kontakta oss redan idag.

Tel. 0317240140

Proventia NOxBUSTER® – Uppgraderingssystem för bussar och lastbilar

Proventia NOxBUSTER® City DPF+SCR uppgraderar Euro 4/5 tunga fordon till utsläppsstandarden enligt Euro 6. I Sverige får fordonen en märkning i sitt registreringsbevis vid registreringsbesiktningen som visar att fordonet har ett uppgraderat avgasreningssystem och att utsläppsnivåerna överensstämmer med Euro 6. Det innebär att dessa fordon nu får köra i miljözoner utan några restriktioner. Proventias uppgraderingssystem är prisvärd och tillförlitlig lösning för att minska utsläppen: 20 bussar eller lastbilar kan eftermonteras till priset av en ny buss.

Uppgradering till Euro 5  med Proventia NOxBUSTER® DPF +SCR

Proventias integrerade NOxBUSTER® SCR-system (Selective Catalytic Reduction) är ett enkelt sätt att minska NOx-utsläppen. Med hjälp av ett dieselpartikelfilter (DPF) som är integrerat i SCR-systemet rengör systemet NOxBUSTER® dieselmotorn från fina partiklar samt CO- och HC-utsläpp. Genom NOxBUSTER® SCR systemet med dieselpartikelfilter minskar utsläppen från dina Euro 2,3 och 4 fordon till EURO 5-gränsvärdena. NOxBUSTER® DPF+ SCR är typgodkända system för uppgradering av tunga fordon.

Proventia PROCARE™ Drive NOx-övervakningssystemet

Proventia NOxBUSTER® uppgraderingssystem kan levereras med Proventia PROCARE™ Drive NOx-övervakningssystemet, som följer upp systemets prestanda dygnet runt alla veckans dagar med hjälp av trådlös GPS- och 3G-teknik, vilket ger information om mängden NOx som släpps ut under fordonets dagliga rutt.

Proventia PROCARE™ Drive gör det möjligt för åkerier eller myndigheter att på ett tillförlitligt sätt övervaka mängden NOx som släpps ut och EAT-systemets funktionalitet i realtid.

Proventia NOxBUSTER® and NOxBUSTER® City upgraderar fordon enligt följande:

 • Euro 2,3 och 4   →  Euro 5  (NOxBUSTER® DPF+SCR)
 • Euro 4 och 5     →    Euro 6 (NOxBUSTER® City DPF+SCR)