Loading...
NOxBUSTER® City

Proventia NOxBUSTER® – Uppgraderingssystem för tunga fordon

Proventia NOxBuster City DPF+SCR avgaskonverteringssystem uppgraderar Euro 4 och 5 tunga fordon till utsläppsstandarden enligt Euro 6. I Sverige får fordonen en märkning i sitt registreringsbevis efter godkänd registreringsbesiktning som visar att fordonet har ett uppgraderat avgasreningssystem och att utsläppsnivåerna överensstämmer med Euro 6. Det innebär att dessa fordon nu får köra i miljözoner, känsliga områden samt delta i statlig/kommunal upphandling utan några restriktioner.

Proventias uppgraderingssystem är en prisvärd och tillförlitlig lösning för att minska utsläppen: Upp till 20 bussar eller lastbilar kan eftermonteras till priset av en ny.

Det finns idag kompletta lösningar till de flesta fabrikat och modeller på marknaden mellan  160-504 kW, och även till maskiner i känsliga miljöer och slutna utrymmen som till exempel vid gruvdrift.

En NOxBuster City avgaskonverteringssats konverterar Euro 4 och 5 till Euro 6noxbuster city

Uppgradering till Euro 6 med Proventia NOxBUSTER® City DPF+SCR

Eftermonterade Proventia NOxBuster City uppgraderingssystem rengör dieselmotorn från NOx-utsläpp, fina partiklar samt CO- och HC-utsläpp. NOxBuster City uppgraderar Euro 4 och 5 fordon till utsläppsstandarden Euro 6. Systemet har testats av oberoende test organisationer både i motorlaboratorier och i PEMS tester (Portable Emission Measurement System), i samtliga fall har fordonens utsläppsnivåer uppfyllt kraven enligt Euro 6. Proventias uppgraderingssystem kan eftermonteras i till exempel bussar, lastbilar, plogbilar, sopbilar mm.

Vid årsskiftet 2016-2017 föll de flesta Euro 4 fordon ut ur Miljözon och nu närmar vi oss slutet för miljöklass Euro 5 som faller ur vid årsskiftet 2020-2021, och får därefter inte längre köras in i dessa områden. Det samma gäller för de gemensamma miljökraven för entreprenader, där man också måste ha minst Euro 5 i känsliga områden men det är allt vanligare med krav på Euro 6. Känsliga områden är inte att likställa med Miljözon utan kan vara var som helst där värdena för de reglerade emissionerna riskerar att överskridas.

I många upphandlingar ställs liknande krav eller miljömål också. Detta gör att det mer eller mindre ställs krav för Euro 6 idag. Proventia kan nu erbjuda uppgraderingssystem från Euro 4 och 5 till Euro 6 och också från Euro 2 och 3 till Euro 5 för de flesta fordon.

Proventia NOxBUSTER® City DPF+SCR

Är speciellt utvecklat för att möta utmaningarna vid stadskörning, där avgastemperaturerna håller sig ganska låga på grund av frekventa stopp och låga hastigheter. Systemets funktionalitet baseras på teknik med selektiv katalytisk reduktion (SCR), med vanlig Ad-Blue som finns i handeln, fast med avancerad katalysatorteknik tillsammans med Proventias egna patenterade blandnings teknik och inbyggda isolering. Detta minskar kraftigt mängden kväveoxid (NOx) vid riktig stadskörning och kallstartsfaser.

Specifikationer och fördelar med NOxBUSTER® City DPF+SCR

 • Stor minskning av NOx även vid låga temperaturer. (150-200 grader)
 • Bevisade resultat i PEMS-tester från oberoende testlabb.
 • Bevisade resultat under riktiga körförhållanden i stadstrafik i test av WHVC.
 • Fungerar med vanlig Ad-Blue, ingen ytterligare utrustning behövs.
 • Bättre teknik för ureablandning innebär att mer urea kan sprutas in vid låga temperaturer vilket ger mindre avlagringar.
 • Framtaget och utvecklat för arktiska förhållanden.
 • Avancerad isolerings teknik håller kvar värmen och ger bättre SCR funktion samt låg yttemperatur så att andra känsliga motordelar inte påverkas.
 • Kan och får köras i miljözoner utan några restriktioner motsvarande Euro 6.
 • Upp till 20 fordon kan eftermonteras/uppgraderas till priset av ett nytt.
 • Fordonen får en märkning i registreringsbeviset av Euro 6 eftermonteringssystem.
 • Kontinuerlig NOx övervakning med Proventias Procare Drive system.

KONTAKTA OSS

MOTOROPTIMERINGAVGASKONVERTERINGADBLUE LÖSNING

Kolla på video

Funderar du på att uppgradera ditt eller ditt företags fordon?
Kontakta oss redan idag.

Tel. 0317240140

Proventia NOxBUSTER® – Uppgraderingssystem för bussar och lastbilar

Proventia NOxBUSTER® City DPF+SCR uppgraderar Euro 4/5 tunga fordon till utsläppsstandarden enligt Euro 6. I Sverige får fordonen en märkning i sitt registreringsbevis vid registreringsbesiktningen som visar att fordonet har ett uppgraderat avgasreningssystem och att utsläppsnivåerna överensstämmer med Euro 6. Det innebär att dessa fordon nu får köra i miljözoner utan några restriktioner. Proventias uppgraderingssystem är prisvärd och tillförlitlig lösning för att minska utsläppen: 20 bussar eller lastbilar kan eftermonteras till priset av en ny buss.

Uppgradering till Euro 5  med Proventia NOxBUSTER® DPF +SCR

Proventias integrerade NOxBUSTER® SCR-system (Selective Catalytic Reduction) är ett enkelt sätt att minska NOx-utsläppen. Med hjälp av ett dieselpartikelfilter (DPF) som är integrerat i SCR-systemet rengör systemet NOxBUSTER® dieselmotorn från fina partiklar samt CO- och HC-utsläpp. Genom NOxBUSTER® SCR systemet med dieselpartikelfilter minskar utsläppen från dina Euro 2,3 och 4 fordon till EURO 5-gränsvärdena. NOxBUSTER® DPF+ SCR är typgodkända system för uppgradering av tunga fordon.

Proventia PROCARE™ Drive NOx-övervakningssystemet

Proventia NOxBUSTER® uppgraderingssystem kan levereras med Proventia PROCARE™ Drive NOx-övervakningssystemet, som följer upp systemets prestanda dygnet runt alla veckans dagar med hjälp av trådlös GPS- och 3G-teknik, vilket ger information om mängden NOx som släpps ut under fordonets dagliga rutt.

Proventia PROCARE™ Drive gör det möjligt för åkerier eller myndigheter att på ett tillförlitligt sätt övervaka mängden NOx som släpps ut och EAT-systemets funktionalitet i realtid.